מָה מַתְאִים ? כִּתְבוּ מִתַחַת לְכָל צִיוּר . הֵעָזְרוּ בַּמַחְסָן . כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . יָם • בָּרָק • הַר • קָרַחַת • מָרָק • חַלָה • יָד • מַחַק • חַיָל תָהאֲרָאָהרָ לׇ ךכׇכׇּ יׇ טׇ חׇ זַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇ 56  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית