מָה מַתְחִיל בְּ - שׇׁ ? כִּתְבוּ . בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים שָׁ ? כִּתְבוּ . מָה שׁוֹמְעִים בְּסוֹף הַמִלָה ? הַקִיפוּ . ל שׁ שׁ שׁ ם שׁ ת מׇתׇ שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם ל 49 כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . קִרְאוּ אוֹתָן . מָה מַתְאִים ? מִתְחוּ קַו . כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . מִי שָׁר ? מִי שָׁרָה ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . שָׁ אַל מַר תַק רַק שָׁאַל שָׁתַקשָׁרַק רָהרשָׁשָׁ ׇ הׇ לׇ ךכׇכׇּ יׇ טׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇׇ שָׁרָה 50 תָמָר שָׁרָה . אַיָלָה שָׁרָה . בָּרָק לֹא שָׁר . בָּרָק שָׁתַק . הַשְׁלִימוּ אֶת הַסִפּוּר . אֵיזֶה צִיוּר מַתְאִים לַסִפּוּר ? הַקִיפוּ . תָמָר : בָּרָק, לָמָה אַתָה לֹא ? שָׁאֲלָה קָמָה בָּא שָׁר מׇתׇ שׇׂ שׇׁרׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 51  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית