מָה מַתְחִיל בְּ - לַ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . אֵיפֹה שׁוֹמְעִים לָ ? כִּתְבוּ . מָה שׁוֹמְעִים בְּסוֹף הַמִלָה ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . ם ת ל מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם ק ל ל ר ל 43 כִּתְבוּ אֶת הַמִלׇה . כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . מָה קַל ? מָה לֹא קַל ? כִּתְבוּ . כִּתְבוּ קַלָה אוֹ לֹא קַלָה . מָהלָ לָהקַלקַ לׇ ךכׇכׇּ יׇ טׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇ לָמָה אַתָה לֹא בָּא ? 44 מָה מַתְאִים ? מִתְחוּ קַו מִכָּל צִיוּר לַמִשְׁפָּט הַמַתְאִים . • בָּרָק קָם . • אַיָלָה בַּיָם . • אַיָלָה קָמָה . • בָּרָק קָרָא . מָה חָסֵר ? הַשְׁלִימוּ . מָה יֵשׁ בַּיָם ? מִתְחוּ קַו . אַיָיָלָה אַ לָה יָם מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 45  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית