מָה מַתְחִיל בְּ - יַ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה מַתְחִיל בְּ - יָ ? כִּתְבוּ . יַ מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . יָ אָ רָ קָ רַ יָ ק אָ מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 41  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית