אָה . . . . מָה מַתְחִיל בְּ - אׇ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה מַתְחִיל בְּ - אַ ? כִּתְבוּ . בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים אָ ? כִּתְבוּ . אׇ מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 33 בָּאָה בָּא בָּרָק בָּא . תָמָר בָּאָה . כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . מִי בָּא ? מִי בָּאָה ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מִי אוֹמֵר ? מִתְחוּ קַו . אָהבָּבָּא אַתָה בָּא ? ׇ הׇ לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇׇ 34 כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . מָה שָׁאֲלָה תָמָר ? הַשְׁלִימוּ אֶת הַסִפּוּר . רָהקָתָהאַמַראָ תָמָר בָּאָה, רָם בָּא, אַבָּא אָמַר : רַק בָּרָק לֹא בָּא . מָה קָרָה ? בָּרָק, מָה ? אַתָה לֹא ? בָּא בַּר קַר קָרָה מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 35  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית