אֵיפֹה כָּתוּב לֹא ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . לֹא לֹא מָרָק מָה לֹא בָּרָק קָם לֹא מָה חָסֵר ? הַשְׁלִימוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . בָׇּקרָקבָׇּק לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇ תָמָר ! תָמָר ! א . תָמָר קָמָה ? תָמָר, מָה קָרָה ? תָמָר א קָמָה . רָ 30 דוֹמִינוֹ מִלִים . גִזְרוּ אֶת הַכַּרְטִיסִים שֶׁבַּצַד וְשַׂחֲקוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה מִתְחָרֵז עִם תָמָר ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מִגְדַל מִלִים . כִּתְבוּ מִלִים כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה מִתְחָרֵז עִם בָּרָק ? הַקִיפוּ . קָמָהבַּר מָרָק קָרָה קַר רַק מַר בַּת תָמָר קָםקָם בָּרָק מ ק קרׇמׇ בּ רבַּ בָּרָק מָרָק בַּר קַר מַר קָרָה קָמָה קַר מָרָק תָמָר תָמָר קָם קַר מָרָק קָם בָּרָק בָּרָק קָמָה מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 31  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית