קָםקָמָה בָּרָק קָם תָמָר קָמָה כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . מִי קָם ? מִי קָמָה ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָהקָםקָ ׇ הׇ לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇׇ 28  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית