קַ מָה מַתְחִיל בְּ - קַ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה שׁוֹמְעִים בְּסוֹף הַמִלָה ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . קׇ ק בׇּ ם תׇ ם תׇ רַ ת רׇ ר מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇקׇ ץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם קׇ קׇ קק ק 25 כִּתְבוּ אֶת הַמִלִים . מַ ר רמַ בַּת תבַּ רַק קרַ מָה מַתְאִים ? מִתְחוּ קַו . רַק מָרָק קַר בָּרָק ַַ לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇ בַּ אׇ 62ׇ  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית