מָה מַתְחִיל בְּ - בׇּ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה מַתְחִיל בְּ - בַּ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים בָּ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . בַּ בׇּ בָּ מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇ קׇץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 23  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית