מָה עוֹד נִגְמָר בְּ - ר ? צַיְרוּ . מָה נִגְמָר בְּ - ר ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . רַ ר מָה עוֹד מַתְחִיל בְּ - רַ ? צַיְרוּ . מָה מַתְחִיל בְּ - רַ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇ קׇץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 19 מָה שׁוֹמְעִים בְּסוֹף הַמִלָה ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . אֵיפֹה כָּתוּב תָמָר ? הַקִיפוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . ר ר ם ם ם ר ת ת ת ת ר ם ת ת ר ר מָה חָסֵר ? הַשְׁלִימוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . תׇרמׇר תׇמׇ ר תָת תׇ רַמׇמׇ תׇמׇר לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇבַּ אׇ 20 כִּתְבוּ אֶת הַמִלָה . מַ ר רמַ תָמָר הוֹלֶכֶת לָרַכֶּבֶת רַק דֶרֶךְ רַ . סַמְנוּ בְּקַו אֶת הַמַסְלוּל שֶׁלָה . מִתְחוּ קַו מֵהַמִלָה מַר לַצִיוּר הַמַתְאִים . מַ ר מׇתׇ שׇׂשׇׁ רׇ קׇץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 21  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית