מָה מַתְחִיל בְּ - מַ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה נִגְמָר בְּ - ם ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה עוֹד מַתְחִיל בְּ - מַ ? צַיְרוּ . מָה עוֹד נִגְמָר בְּ - ם ? צַיְרוּ . מַ ם מׇתׇ שׇׂשׇׁרׇקׇץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 15 מָה שׁוֹמְעִים בַּמִלָה ? הַקִיפוּ . םת תַמַםמַתַמַ תָמָתָמָםמַ םתםת םת מָ תָ תם לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇבַּ אׇ ? ם ? מַ 16 מָה מַתְאִים לָעִגוּל שֶׁבְּהַתְחָלַת הַשׁוּרָה ? הַקִיפוּ . ם תַ תַ ת ם מַ מׇתׇ שׇׂשׇׁרׇקׇץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇ ם 17  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית