מָה מַתְחִיל בְּ - תַ ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה נִגְמָר בְּ - ת ? כִּתְבוּ כְּמוֹ בַּדֻגְמָה . מָה עוֹד מַתְחִיל בְּ - תַ ? צַיְרוּ . מָה עוֹד נִגְמָר בְּ - ת ? צַיְרוּ . תַ ת מׇ תׇ שׇׂשׇׁרׇקׇץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇם 11 לׇךכׇכׇּיׇטׇחׇזַוׇהַדׇגַבׇבַּ אׇ תַ ת מָה מַתְחִיל בְּ - תַ ? מָה נִגְמָר בְּ - ת ? מִתְחוּ קַו . 12 תָמָר הוֹלֶכֶת לַתַחֲנָה רַק דֶרֶךְ תַ . סַמְנוּ בְּקַו אֶת הַמַסְלוּל שֶׁלָה . בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים תַ ? בְּאֵיזוֹ מִלָה שׁוֹמְעִים ת ? גִזְרוּ וְהַדְבִּיקוּ כָּל צִיוּר בַּמָקוֹם הַמַתְאִים . תַת מׇ תׇ שׇׂשׇׁרׇקׇץצׇףפׇפׇּעׇסׇןנׇם 13  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית