מדריך למורה הכרת האותיות הַכָּרַת הָאוֹתִיוֹת לחינוך הממלכתי - דתי 2853 19 . 4 . 8 זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחוברת, מוגנות . אין לשכפל, להעתיק, לסכם, לצלם, להקליט, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר, כל חלק שהוא מחוברת זו . כמו כן, אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחוברת זו, בכולו או בחלקים ממנו, אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית ) . © תשע״ח, 2018 . כל הזכויות שמורות למטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור, קריית משה רואו, קלאוזנר 16 , תל אביב 6901128 . ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : ענת דלל פיתוח וכתיבה : ד"ר נירה לוין עריכה : חיה יצחקי עיצוב גרפי : סטודיו מרחב הפקת עיצוב : מיכל אורון, רותי בטינגר  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית