מתוך:Letter Quest > LetterQuest

216 Cutouts 217 Arrange . ( Page 29, exercise 3 ) Finger Family Song . ( Page 35, exercise 6 ) סדרו את התמונות לפי סדר הדקלום, עמוד 29 . שירו את השיר, עמוד 35 . הקשיבו והדביקו את הדמויות בחדרים הנכונים, עמוד 50 . ) 1 Listen and glue . ( Page 50, exercise Good night رتبوا الصور حسب الترتيب الذي سمعتموه، الصفحة 29 . غنوا الأغنية، الصفحة 35 . أصغوا، وألصقوا الشخصيات في الغرف الملائمة، الصفحة 50 . 218 Cutouts 219 Design your bedroom . ( Page 59 ) Make a list . ( Page 89 ) עיצבו את חדר השינה שלכם, עמוד 59 . הכינו רשימה של הפריטים הטובים ביותר הנחוצים לבית הספר, עמוד 89 . صمّموا غرفة النوم الخاصة بكم، الصفحة 59 . جهّزوا قائمة بأفضل الأغراض الضرورية للمدرسة، الصفحة 89 . 220  אל הספר
UPP - University Publishing Projects