63 2 הַשֶטַח : ב|א| הַשֶטַח : מַהוּ הַשֶטַח שֶׁל כָּל מַלְבֵן ? הַאִם אֶפְשָׁר לִמְצֹא שֶׁטַח שֶׁל מַלְבֵן בְלִי לִמְנוֹת אֶת הַמִּשְׁבְצוֹת אַחַת אַחַת ? בְמַלְבֵן יֵשׁ גְדָלִים שָׁוִּים שֶׁחוֹזְרִים, שׁוּרוֹת שָׁווֹת אוֹ טוּרִים שָׁוִּים . וְלָכֵן אֶפְשָׁר לִכְתֹּב תַּׁרְגִילֵי חִבוּר חוֹזֵר אוֹ תַּׁרְגִיל כֶּפֶל . שֶׁטַח הַמַּלְבֵן הוּא 15 . 3 x 5 ( או 5 x 3 ) 15 = 5 + 5 + 5 15 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ה . שֶׁטַח מַלְבֵן 5 טוּרִים 3 שׁוּרוֹת עם המורה 64 ה . שֶׁטַח מַלְבֵן מַהוּ הַשֶטַח שֶׁל כָּל מַלְבֵן ? כִּתְבוּ תַּׁרְגִיל מַתְאִים . 3 תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : ב|א| ד|ג| 65 ה . שֶׁטַח מַלְבֵן 4 מַהוּ הַשֶטַח שֶׁל כָּל מַפִּית ? כִּתְבוּ תַּׁרְגִיל מַתְאִים . הַאִם כְּתַׁבְתֶּם גַם תַּׁרְגִילֵי כֶּפֶל ? דִּיּוּן : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : תַּׁרְגִיל : הַשֶטַח : א| ד|ג| ב| 66 ה . שֶׁטַח מַלְבֵן 5 חַשְבוּ אֶת הַשֶטַח הַצָבוּעַבְכָל סְעִיף . 25 = 5 x 5 x 5 = 25 5 x 5 = 25 5 חִשוּב ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית