46 ג . הֶקֵּף וְשֶׁטַח חז יט • לְאֵיזֶה שָׂדֶה יֵשׁ הֶקֵּף גָדוֹל יוֹתֵר ? • לְאֵיזֶה שָׂדֶה יֵשׁ שֶׁטַח גָדוֹל יוֹתֵר ? • לְאֵיזֶה שָׂדֶה יֵשׁ הֶקֵּף גָדוֹל יוֹתֵר ? • לְאֵיזֶה שָׂדֶה יֵשׁ שֶׁטַח גָדוֹל יוֹתֵר ? • לְאֵיזֶה שָׂדֶה יֵשׁ הֶקֵּף גָדוֹל יוֹתֵר ? • לְאֵיזֶה שָׂדֶה יֵשׁ שֶׁטַח גָדוֹל יוֹתֵר ? ה ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית