- הספר היסודיגאומטרייה לבית אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי גּוּפִים n מְדִידַת אֹרֶךְ וּמְדִידַת שֶׁטַח n הֲזָזָה n מְדִידַת זְמַן n מְדִידַת מִשְׁקָל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית