הבחנה שמיעתית – האות נ במילים . 1 אומרים עם הילדים מה יש בציורים . הציורים ששומעים בהם נ בהתחלת 2 . מבקשים מהילדים להקיף רק את המילה או באמצע המילה . . 3 מבקשים מהילדים להגיד את המילים שהקיפו . למורה 22 11 חזרה על אוצר מילים באותיות כ, ל, מ, נ, ס, ע . אומרים לילדים לחבר בקו כל זוג שמתחיל באותה אות : לימון - לחמניה, נמר - נעליים, מברשת - מסרק, כלב - כבשה, סבון - סוס, עננים - עוגה . למורה 33 4 נקיים ובריאים 4 נקיים ובריאים מדברים בעברית המרכז לטכנולוגיה חינוכית מטח אישור מס' : אושר בתאריך : 587 2018 . 03 . 26 משרד החינוך באישור ספרי לימודאגף www . school . kotar . co . il מקוונת במהדורה הספר 23  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית