אוסטריה النمسا Austria תשובה إجابة ) answer )n סתיו خريف autumn לענות يجيب، يرد ) answer )v אבוקדו أفوكادو avocado נמלה نملة ant להימנע מ- يمتنع عن ) avoid )v אנטארקטיקה قارة القطب الجنوبي Antarctic ער صاحٍ awake כלשהו, אף أي، لا أحد any למקום אחר, הרחק إلى مكان آخر، على away כל אחד, מישהו, كل واحد، anyone مسافة من אף אחד شخص ما، لا أحد כל דבר, שום דבר, كل شيء، شيء ما anything B b משהו תינוק رضيع، طفل baby בכל מקום في كل مكان anywhere חזרה, אחורנית ظهر، بالرجعة، إلى ) back )adj אפליקציה, יישומון تطبيق app الوراء להופיע يظهر، يبدو appear גב ظهر ) back )n תפוח تفاحة apple רע, גרוע سيء، رديء bad אפריל إبريل، نيسان April באופן חמור, بصورة خطيرة، badly מזל דלי برج الدلو Aquarius באופן גרוע بطريقة سيئة קַשָת رامي السهام archer חמת חלילים مزمار القربة bagpipes אדריכל مهندس معماري architect לאפות يخبز bake הקוטב הצפוני القطب الشمالي Arctic אופה خبّاز baker אזור منطقة area כדור كرة ball ארגנטינה الأرجنتين Argentina בלון بالون balloon מזל טלה برج الحمل Aries במבוק خيزران bamboo מסביב حول around ...  אל הספר