מטרות הפרק פרק זה עוסק במועד המצוין באמצע החופש הגדול , טו באב . מכיוון שמועד זה אינו מופיע במקרא , מעניין לבחון כיצד התהווה ואילו גלגולים עבר . הפרק נוגע בכמה עניינים שעסקנו בהם במהלך הספר , ואפשר להיעזר בו כמעין סיכום לנלמד לאורך כל שנת הלימודים . לפרק ארבע מטרות מרכזיות : . 1 להכיר את המועד טו באב על בסיס המשנה ואת המשך גלגולו במקורות . . 2 להכיר את ההסברים החז “ ליים לטו באב ולהבין את המוטיבציה של חז “ ל לתת הסברים אלה . . 3 להבין כי כמו האדם , גם החברה עוברת תהליכים רגשיים . . 4 לדון ברלוונטיות של המועד ובאופיו בימינו . מבנה הפרק ומסגרת הוראתו מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 3 מפגשים ( 45 דקות כל אחד ) : פתיחה , משנה ותחילת הדיון בתלמוד ( עמ׳ 1 – ( 229 - 227 התלמוד ( עמ׳ 1 – ( 233 - 230 אהבה , טו באב בימינו , סיכום ( עמ׳ 1 – ( 237 - 234 מושגים מרכזיים בפרק אהבה , רומנטיקה , תענית , אב , ליכוד החברה , שינוי לטובה , שוויון , מרד בר כוכבא , מחולות , אהבה התלויה בדבר , אהבה שאינה תלויה בדבר . תיאור הפרק מיקומו של טו באב בלוח השנה העברי הוא שישה ימים אחרי אחד המועדים העצובים במסורת היה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית