מטרות הפרק פרק זה עוסק בטו בשבט – מועד המוכר לכולם היטב , אך לא רבים יודעים על מקורו ועל גלגולי משמעותו ותוכנו . ייתכן שלא כולם יודעים ש “ טו “ פירושו . 15 כדאי להזכיר זאת בתחילת הלימוד . לפרק ארבע מטרות מרכזיות : . 1 להכיר את ההתפתחויות באופיו של ציון המועד טו בשבט . . 2 ללמוד על התהליך של הענקת משמעות תרבותית - מסורתית למועד שנקבע מתוך צורך טכני . . 3 לגלות את תרומת הציונות להתפתחותם של חגי ישראל . . 4 לפגוש מקורות מספרות ההלכה והמנהג . מבנה הפרק ומסגרת הוראתו הפרק בנוי באופן היסטורי . לאחר פתיחה של הסקר הכיתתי מוקדש חלקו הראשון של הפרק למשנה במסכת ראש השנה , המפרטת את ארבעת ראשי השנים . דרך משנה זו נכיר את המשמעות המקורית של טו בשבט ואת היותו מועד טכני במקורו . החלק השני של הפרק מפגיש אותנו עם תחילת היווצרותו של מועד חגיגי בימי הביניים ולאחר מכן בעת החדשה : פיוטים להוספה לתפילות בטו בשבט , הימנעות מתענית , יום חופשה מלימודים לילדים , מנהגי אכילת פירות וסדר טו בשבט . החלק השלישי מוקדש לרענון המועד בראשית הציונות ולעיצובו מחדש כחג נטיעות . החלק הרביעי מתאר שתי משמעויות אקטואליות שנוספ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית