אתגרים בהוראת מקור זה אורך החג : המקור מציג את סוכות כחג בן שבעה ימים , אך לאחר מכן מדבר על היום השמיני . בהמשך הפרק נעסוק בקצרה ביום השמיני , הנתפס לרוב כחג נפרד , צמוד לסוכות אך לא חלק ממנו . במשך השנים נוסף ליום השמיני מטען של “ שמחת תורה “ , אך בפסוקים שלפנינו אין לכך רמז . בחוץ לארץ חוגגים את שמחת תורה ביום התשיעי . מקרא קודש : ספר ויקרא מבחין בין החג כולו ובין הימים שהם “ מקרא קודש “ , שבהם נאסרה עשיית מלאכה . יתר ימי החג מכונים בדרך כלל “ חול המועד “ , בדיוק בשל כך – הם חלק מהמועד , אך ההתנהגות בהם דומה לזו של יום חול . שימוש במילה “ אך “ : באופן מפתיע , לאחר הצגת החג בקצרה נוסף פירוט של החג , המוצג על ידי מילת הניגוד “ אך “ : “ אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי [ ... ] תחגו את חג ה׳ [ . [“ ... מחקר המקרא רואה בכך עדות לצירוף שני טקסטים . ניתן לראות במילה “ אך “ הדגשה ולא ניגוד כפי שהיינו מבינים את משמעות המילה בימינו . ארבעת המינים : יש קושי בזיהוי ארבעת המינים הנזכרים בוויקרא , ולא ברור מה עושים בהם . בשני נושאים אלו נדון במהלך הפרק . בשלב הקריאה חשוב להתעכב על אי הבהירות , לעורר א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית