מטרות הפרק לפרק זה חמש מטרות מרכזיות : . 1 ללבן את הערך “ צדקה “ ולהבין איך הפרט והחברה ממשים אותו . . 2 ללמוד משניות ממסכת פאה , העוסקות ביחס הפרט והחברה אל העני . . 3 להסביר את המושגים “ עוני “ ו “ עני “ . . 4 להכיר את המערכת החברתית - כלכלית ואת הדרכים להקטנת הפערים החברתיים בתקופות שונות . . 5 לעורר רגש של חמלה כלפי העני ולעודד סולידריות חברתית . מבנה הפרק ומסגרת הוראתו מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 6 מפגשים ( 45 דקות כל אחד ) : צדקה – אחריות חברתית כלפי העני מתקופת המקרא ועד ימינו ( עמ׳ 2 – ( 154 - 148 כיצד מגדירים עני ( עמ׳ 2 - ( 160 - 155 צדקה – אחריות אישית כלפי העני וסיכום ( עמ׳ 2 – ( 165 - 161 ערכים ומושגים מרכזיים בפרק צדקה , שוויון , נתינה , עזרה לזולת , פערים חברתיים , לקט שכחה ופאה , תמחוי , קופה , הלכות מתנות עניים , ביטוח לאומי , קו העוני , מנחם בגין , עניי עירו קודמים , לחזר על הפתחים , שמונה מעלות לצדקה . תיאור הפרק הפרק פותח בהצגת תפיסה אידיאלית של חברה ללא אביונים : “ אפס כי לא יהיה בך אביון “ ( דברים , פרק טו פסוק ד ) . קיום מצוות הצדקה יכול להוביל את החברה למימו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית