מטרות הפרק פרק זה עוסק בזכויות עובדים ומתייחס לשלושה היבטים מרכזיים : תנאי העבודה - אורך יום העבודה ואספקת ארוחה על ידי המעביד ; הלנת שכר ; כבוד העובד . לפרק חמש מטרות מרכזיות : . 1 להכיר ללומדים את המושגים של יחסי עובד - מעביד ואת הזכויות והחובות הנכללות ביחסים אלו במשנה ובחוק הישראלי . . 2 לדון במעמדו של מנהג מקובל כנורמה משפטית מחייבת בתחומים מסוימים . . 3 לחדד את קיומן של נורמות ראויות שהן מעבר לחוק . . 4 להכיר את הסוגה הספרותית של סיפור במשנה ואת העירוב בין הסיפור ובין החוק . . 5 לחבר את הנלמד בנושא שכר עובדים עם עולמם כבני נוער העתידים לעבוד בעצמם . מבנה הפרק ומסגרת הוראתו מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 7 מפגשים ( 45 דקות כל אחד ) : יחידת פתיחה : העבודה היא חיינו ( עמ׳ 1 - ( 128 - 126 תנאי העבודה ( עמ׳ 2 – ( 135 - 128 הרצל ושעות העבודה וסיכום ביניים ( עמ׳ 1 – ( 138 - 136 הלנת שכר ( עמ׳ 2 – ( 143 - 139 היחס לעובדים , עבודה בחברת מופת ויציאה החוצה ( עמ׳ 1 – ( 145 - 144 ערכים ומושגים מרכזיים בפרק עובד ומעביד , הלנת שכר , עבודת נוער , שכיר , יום עבודה , זכויות , הרצל , כבוד חברתי , ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית