מטרות הפרק פרק זה עוסק בביושו של אדם – דבר שגורם לפגיעה בכבודו . הפרק דן הן בביוש במעשים ובמילים והן בהיבטים החברתיים והנפשיים שהפגיעה גורמת לאדם . הפרק עשוי לגעת בנקודות רגישות אצל חלק מהלומדים ולחשוף תחושות של השפלה וביזוי מהסביבה הכיתתית או הביתית . כחלק מהעיסוק בכבוד הפרק נוגע גם באפליה , וייתכן שיהיו לומדים שעבורם זוהי חוויית חיים . שיח פתוח וזהיר בכיתה יכול לסייע להתמודד עם קשיים חברתיים הנובעים מיחסים משפילים ולתרום למיגור תופעות של פגיעה על רקע זהות הילד או הילדה . מתוך היכרות עם הכיתה , כדאי לחשוב מראש אם בפרק מתוארות סיטואציות העלולות להקשות על חלק מהלומדים , ולתכנן כיצד להתמודד איתן . לפרק ארבע מטרות מרכזיות : . 1 להכיר את המושגים “ כבוד “ ו “ ביוש “ בתרבות היהודית ובחוק הישראלי . . 2 לעורר הזדהות עם הכבוד של האחר . . 3 ללמוד משניות מתוך זיקה לעולמם של הלומדים . . 4 לעורר שיח על נורמות עכשוויות המבטאות יחס משפיל כלפי האחר . מבנה הפרק ומסגרת הוראתו מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 8 מפגשים ( 45 דקות כל אחד ) : יחידת פתיחה : ( עמ׳ 1 - ( 106 - 104 בושת במשנה ובתוספתא ( עמ׳ 2 – (...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית