הצעות להוראה רוב המצבים המתוארים במשניות שבפרק זה ניתנים להמחזה . אפשר לחלק את הכיתה לקבוצות ולתת לכל קבוצה ללמוד משנה אחת ולהכין ממנה הצגה או סרטון בסגנון הומוריסטי או רציני . עבודת ההמחזה תביא את הלומדים להעמקה במשנה הנתונה . אפשר לפתוח את הפרק בעלעול בין האיורים והתמונות ולקבל מהלומדים רפלקציה על הרגשתם כלפי המצבים המתוארים בהם . היומיומיות של המצבים בפרק מזמינה את הלומדים לשתף חוויות משלהם מסביבת מגוריהם או מתנועתם כהולכי רגל וכרוכבי אופניים . אפשר לנצל זאת במגוון דרכים : פתיחת כל שיעור בסיפור אישי וניתוח הסיפור לאור המשנה והעקרונות הנלמדים בפרק , הכנת לוח קיר שבו יועמדו זה מול זה סיפורים אישיים – במלל או באיור – וטקסטים מהמשנה , קיום שיח על בסיס הסיפורים בכדי להבליט את המורכבות ואת הצדדים השונים . לאורך הפרק ניתן לערוך השוואה בין דרישות המשנה ובין המצב בפועל בחברה שבה הלומדים חיים . כדאי לאפשר להם לערוך את ההשוואה , ועל בסיסה לקיים שיח כיתתי על הרצוי והמצוי , על היתרונות והחסרונות של המצב הקיים ועל השאלה , איזו חברה קרובה יותר להיות “ חברת מופת “ – החברה שלנ או זו המוצגת במשנה . מ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית