מטרות הפרק פרק זה עוסק בעיקר בבירור אחריות האדם למעשיו בגרימת נזק לאחר , מבחינה משפטית ומבחינה מוסרית . לפרק שש מטרות מרכזיות : . 1 לעורר דיון על מורכבות הטבע האנושי על מנת להראות שלא פשוט להימנע מגרימת נזק לאחר בשוגג ולעיתים גם במזיד . . 2 ללמוד משניות , חוקים ישראליים ומקורות ישראליים נוספים העוסקים בשאלת אחריות האדם וגבולותיה , מן הפן המשפטי ומן הפן המוסרי . . 3 להפוך את שאלת האחריות לרלוונטית ואישית באמצעות כתבות מהעיתון , דוגמאות ומקרים מחיי היום - יום . . 4 לאפשר הבנה שאחריות אישית ותיקון החברה מתחילים בהימנעות מודעת מגרימת נזק לאחר ( לפני לימוד על ערכים של נתינה ותרומה לקהילה ) . . 5 להכיר רצף מסוים בתרבות שעוסק בשאלת אחריות האדם : מקרא , משנה והחוק הישראלי . . 6 לעורר מחשבה על שאלת האחריות לטובת הכלל ולא רק על הימנעות מנזק . מבנה הפרק ומסגרת הוראתו מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 7 מפגשים ( 45 דקות כל אחד ) : טבע האדם – טוב או רע ? ( עמ׳ 1 – ( 63 - 62 אחריות – במשנה ובחוק הישראלי ( עמ׳ 3 – ( 71 - 64 פטור מאחריות במשנה ( עמ׳ 1 – ( 74 - 71 חייב בדיני שמיים וסיבתיות כפטור במשנה ( ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית