תוספתא - על הפשרה ( ״ביצוע״ ) ( עמ׳ 45 ) חידדנו את שאלת תפקידם של הדיינים באמצעות מקור מן התוספתא , המופיע גם בתלמוד הבבלי . במקור זה ( מסכת סנהדרין , פרק א הלכה ג ) מובאת מחלוקת משולשת : האם פשרה (“ ביצוע “) היא פתרון רצוי ונעלה לסכסוך משפטי ( רבי יהושע בן קרחה ) או שמא היא הסדר בזוי שיש להימנע ממנו ( רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי )? ניתן לסרטט גם עמדת ביניים ( אולי עמדתו של תנא קמא – העמדה האנונימית הפותחת את המקור ) : הפשרה כאפשרות סבירה - לא מצווה ולא עבירה . אפשר להתעכב עם הלומדים על פירוש המילים הנרדפות “ פשרה “ ו “ ביצוע “ . המחלוקת בנושא זה מאפשרת דיון פתוח בכיתה על יתרונות הפשרה ועל חסרונותיה . אחרי הדיון אפשר לקיים הצבעה בנושא . כדאי לחדד את הדילמה בעזרת מקרים שונים מחיי הלומדים , העשויים לפתח אצלם גישות שונות לגבי פשרה . זו הפעם הראשונה שהלומדים נתקלים בתוספתא . כדאי להתעכב על חיבור זה ולהראות שבמקרה זה התוספתא מרחיבה את הדיון שבמשנה . המשנה קובעת שמספר הדיינים הנדרש לדון ( בדיני ממונות ) הוא שלושה , והתוספתא מדגישה כי גם פשרה דורשת שלושה דיינים . דעה זו רואה , אם כן , א...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית