מטרות הפרק פרק זה פותח את הספר ומוקדש להצגת המשנה , שהיא הציר האורייני של הספר . לפרק ארבע מטרות מרכזיות : . 1 להתוודע למושג “ תורה שבעל פה “ ולתפיסות הקשורות בו . . 2 להכיר את המשנה כחלק מרכזי בקאנון התרבותי היהודי . . 3 לפגוש באופן ראשוני את טקסט המשנה . . 4 לחבר בין המשנה לחוק . מבנה הפרק ומסגרת הוראתו מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 4 מפגשים ( 45 דקות כל אחד ) . מהי התורה שבעל פה ? ( עמ׳ 1 – ( 27 - 26 המשנה ומבנה המשנה ( עמ׳ 1 – ( 31 - 28 שפת המשנה ( עמ׳ 2 - ( 35 - 32 ערכים ומושגים מרכזיים בפרק תורה שבכתב ותורה שבעל פה , משנה , ברייתא , חז “ ל , תנאים , כתבי יד , חוק , הלכות , מחלוקת . תיאור הפרק הפרק בנוי משלושה חלקים מרכזיים : החלק הראשון ( עמ׳ 27 - 26 ) מציג את המושג “ תורה שבעל פה “ ואת המשנה . החלק השני ( עמ׳ 31 - 28 ) מסרטט רקע היסטורי , מתאר את היווצרות המשנה ואת המבנה שלה , ומסביר באמצעות משל על רבי עקיבא על מיון המשנה . החלק השלישי ( עמ׳ 35 - 32 ) עוסק באופייה של המשנה , בתרבות המחלוקת ובלשון המשנה . הפרק נפתח בתיאור התפיסה המסורתית של התורה שבעל פה המתקיימת בצד התורה שבכת...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית