מטרות הפרק לפרק זה ארבע מטרות מרכזיות : . 1 לעורר מחשבה ושיח על יחיד וחברה . . 2 להעניק מושגי יסוד בתיאוריות על החברה . . 3 לתת הקשר ומובן בסיסי למושג “ חברת מופת “ , בין השאר בזיקה למקורות היהודיים והישראליים . . 4 לקשר את העיסוק ב “ חברת מופת “ למציאות הנוכחית במדינת ישראל . מבנה הפרק ומסגרת הוראתו מספר מפגשים ( שיעורים ) מומלץ : 4 מפגשים ( 45 דקות כל אחד ) : החיים בחברה ( עמ׳ 1 – ( 17 - 12 מהי חברת מופת ? ( עמ׳ 2 – ( 21 - 18 חברת מופת – ישראל במאה ה - 21 ( עמ׳ 1 - ( 23 - 22 ערכים ומושגים מרכזיים בפרק חברה , שייכות לקבוצה ( או לקבוצות ) , מופת , זכויות , חוקים וכללים , המפעל הציוני , אפליה , סוציאליזם , הקשבה , הסכמה , חוק , חוק ומוסר , חוק ועשיית הטוב , שוויון , פערים , אפליה , צדק חברתי . תיאור הפרק הפרק בנוי מארבעה חלקים מרכזיים : החלק הראשון ( עמ׳ 14 - 12 ) נע מהיחיד אל החברה . לאור אמירותיו המפורסמות של הלל – “ אם אין אני לי , מי לי ?“ ו “ כשאני לעצמי , מה אני ?“ – נחשוב על היחס בין דאגת האדם לעצמו ובין דאגתו לחברה שבקרבה הוא חי .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית