מבוא למדריך 5 חלק א במבט - על – חברת מופת והמשנה 15 פרק : 1 חברת מופת 15 פרק : 2 המשנה 23 חלק ב מחזון למעשה – חברת מופת 29 פרק : 3 צדק צדק תרדוף 29 פרק : 4 אחריות האדם - מאלף ועד תו 44 פרק : 5 רשות הרבים – אני ואחרים במרחב הציבורי 58 פרק : 6 כבודו של אדם 68 פרק : 7 זכויות העובדים בחברה עובדת 77 פרק : 8 צדקה צודקת 90 חלק ג ציוני זמן , חג ומועד 99 פרק : 9 סוכות 99 פרק : 10 טו בשבט 109 פרק : 11 שבועות 115 פרק : 12 טו באב 128  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית