מבוא הפעילויות בפינת יוצא מן הכלל בכיתה ה ממשיכות את רצף הפעילויות בנושא קבוצות , שהתלמידים מכירים משנים קודמות . בין שתי קבוצות יכולים להתקיים סוגים שונים של קשרים : . 1 זרות – אין לשתי הקבוצות איברים משותפים כלל . למשל : קבוצה א – יונקים קבוצה ב – עופות אין בעל חיים שהוא גם עוף וגם יונק . . 2 הכלה – כל האיברים של קבוצה אחת שייכים גם לקבוצה האחרת . למשל : קבוצה א – קופים קבוצה ב – יונקים כל קוף הוא גם יונק , ולכן קבוצה א מוכלת בקבוצה ב . . 3 חלק מאיברי שתי הקבוצות משותפים . למשל : קבוצה א – בעלי חיים החיים במים קבוצה ב – יונקים יש יונקים ימיים , כמו דולפין ולווייתן . בכיתה ה עוסקים בקבוצות מהסוג האחרון . לדוגמה : יש שתי קבוצות של תלמידים הרשומים לחוגים בכיתה ה 3 בבית הספר " ניצנים " . קבוצה : A " חוג כדורגל " – בקבוצה הזאת כל תלמידי הכיתה הרשומים לחוג הכדורגל . קבוצה : B " חוג קפוארה " – בקבוצה הזאת כל תלמידי הכיתה הרשומים לחוג הקפוארה . בתרשים שלפניכם מוצגת חלוקת התלמידים לקבוצות : תרשים מהסוג הזה נקרא " דיאגרמת ון " . אפשר לראות בדיאגרמת ון 7 קבוצות : הקבוצה בתרשים קבוצה – A האליפסה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית