מבוא בפינת מושית הבלשית חוקרים סדרות שיש בהן חוקיות . בכיתות א – ג עסקו התלמידים בהרחבה בסדרות שיש בהן דגם חוזר . הם פגשו סדרות של צבעים , צורות , חפצים וסימנים מופשטים , ולמדו לזהות בהן את הדגם החוזר ולחזות את המשך הסדרה לפיו . הם הכירו משפחות של דגמים חוזרים מאותו סוג ולמדו למיין סדרות לפי סוג הדגם החוזר בהן . כמו כן בכיתות הקודמות עסקו התלמידים בסדרות מתפתחות – סדרות של צורות שכל צורה בהן ( מלבד הראשונה ) מורכבת מהצורה הקודמת לה בתוספת כלשהי . התוספת היא קבועה בכל הסדרה , והיא שמגדירה את החוקיות של הסדרה . בכיתה ג התחילו התלמידים לקשר בין סדרות של צבעים ושל צורות ובין סדרות של מספרים . הם עסקו בסדרות שיש בהן דגם חוזר ושאיבריהן ממוספרים , וקשרו בינן ובין סדרות של מספרים בקפיצות שוות ( סדרות חשבוניות ) . גם סדרות של צורות שיש בהן תוספת קבועה מצורה לצורה קושרו לסדרות של מספרים . בכיתה ד עסקו התלמידים בצורה מעמיקה יותר בסדרות של מספרים בהקשרים שונים , והמספרים בסדרות תמיד ייצגו משהו מוחשי . בכיתה ה התלמידים מתמקדים בחוקיות בסדרות של מספרים בלי הקשרים נוספים . לומדים לזהות סוגים שונים של...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית