עמודים –208 203 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא סימני התחלקות . בפעילות 1 התלמידים מיישמים את התזכורת לכל סימני ההתחלקות שנלמדו עד כה . הינה פתרונות אפשריים של פעילות : 2 . 2 לפניכם ארבע ספרות : 7 6 5 1 « השתמשו בספרות כדי לכתוב שני מספרים תלת ספרתיים מתאימים בכל סעיף . אין א . להשתמש מספרים המתחלקים באותה ספרה ב פעמיים 65 : 5 באותו מספר 6 5 , ב . מספרים אי זוגיים המתחלקים ב 615 , 651 : 3 ג . מספרים המתחלקים ב 56 , 516 : 6 ד . מספרים זוגיים המתחלקים ב 5 6 , 56 : 9 אפשר לדון עם התלמידים במספר האפשרויות השונות בכל סעיף ובדרך למצוא אותן . גם בפעילות 5 אפשר לדון עם התלמידים במספר האפשרויות בכל סעיף . שימו לב : רק בסעיף ב יש אפשרות אחת בלבד . 9 , 270 – בשני סעיפים בפעילות 7 אין מספרים מתאימים . בסעיף ג אין מספרים מתאימים משום שכל מספר המתחלק ב - 10 מתחלק גם ב - 5 וגם ב - ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית