( עמודים 200 - 192 ) ביחידה הזאת יש אוסף של בעיות רב - שלביות – בעיות שלפתירתן משתמשים בשלוש פעולות חשבון או יותר ( ואי אפשר לפתור אותן בפעולות מעטות יותר ) . הבעיות ביחידה מתבססות על מה שלמדו התלמידים ביחידות הקודמות , ולכן החל מפעילות 4 מומלץ לאפשר להם להתמודד עם רוב הבעיות בעצמם . אפשר ואף רצוי להציע לתלמידים לפתור את הבעיות בזוגות או בשלשות . עבודה משותפת יכולה לתרום מאוד גם למוטיבציה , גם ללמידה וגם לשיח על דרכי פתרון שונות . את פעילות 1 מומלץ לפתור בקבוצות או עם הכיתה כולה בהנחיית המורה . נתונה בעיה דו-שלבית , שאפשר לפתור בעזרת שתי פעולות , אולם יש תלמידים שיעדיפו לפתור אותה בעזרת שלוש פעולות . בסעיף א התלמידים פותרים את הבעיה בעצמם , ובסעיף ב מוצגים שלושה פתרונות לבעיה : נוגה וגאיה פתרו את הבעיה בעזרת שתי פעולות – נוגה פתרה בשני תרגילים וגאיה פתרה בתרגיל שרשרת . עדי , לעומת זאת , פתרה את הבעיה בעזרת שלושה תרגילים . חשוב שהתלמידים יבינו את שלושת הפתרונות , יבחינו בהבדלים ביניהם ויזהו את המשותף להם . הצעה לשאלת הרחבה : ירון פתר את הבעיה בעזרת תרגיל שרשרת שיש בו שלוש פעולות חשבון ....  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית