( עמודים 191 - 178 ) בעיות מילוליות דו - שלביות הן בעיות שכדי לפתור אותן נדרשות בדיוק שתי פעולות חשבון . לצד בעיות דו - שלביות מהסוגים שכבר נלמדו בכיתה ד , יש ביחידה בעיות מסוגים חדשים , שבמחקרים נמצא שהם קשים יותר , בעיקר בעיות שכדי לפתור אותן יש להשתמש בשילוב של תרגילי חיסור ותרגילי חילוק . בתחילת היחידה ההנחיה היא לפתור את הבעיות על ידי פירוק הבעיה הדו - שלבית לשתי בעיות חד - שלביות בעזרת שאלת ביניים . בהמשך היחידה יש תזכורת לכך שאפשר לכתוב את אותם חישובים בעזרת תרגיל שרשרת אחד הכולל את שני שלבי הפתרון . בשלב הזה כדאי להדגיש את החשיבות הרבה של הקפדה על כללי סדר פעולות החשבון , הן בכתיבת התרגיל והן בפתירתו . שאלת הביניים היא שאלה סמויה בטקסט , ונעזרים בה כדי לענות על השאלה שבבעיה . הקושי העיקרי של תלמידים הוא באיתור שאלת הביניים ובניסוחה . זאת מכיוון שהיא סמויה בטקסט אך הכרחית כדי לענות על השאלה העיקרית . השלבים המומלצים בתהליך הפתרון : א . ניסוח שאלת הביניים ב . כתיבת תרגיל המתאים לשאלת הביניים ופתירתו ג . ניסוח תשובה לשאלת הביניים ד . ניסוח השאלה העיקרית ( השאלה שבבעיה ) ה . כתיבת ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית