( עמודים 177 - 170 ) המטרה העיקרית של היחידה הזאת היא שהתלמידים יפתרו בעיות מכל הסוגים שהתנסו בהם עד כה . כל סוגי הבעיות מופיעים במעורב , מכיוון שאין בהן למידה של סוג בעיות חדש . גם רמת הקושי של הבעיות מגוונת . הבעיות מתבססות על נתונים אמיתיים הלקוחים מאתר האינטרנט של רכבת ישראל ומאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . הבעיות פשוטות , אך את הנתונים שיש להשתמש בהם על התלמידים ללקט מתוך קטעי טקסט קצרים ( פעילויות , ( 4 – 1 מתוך דיאגרמת עמודות ( פעילות 5 ) או מתוך נתונים בטבלה ( פעילויות 6 ו - . ( 7 היחידה הזאת כוללת גם בעיות חד - שלביות וגם בעיות דו - שלביות מהסוגים שנלמדו בכיתה ד ( פעילות , 2 סעיף ד של פעילות , 6 פעילות . ( 7 היחידה מסתיימת במשימה של כתיבת בעיה . המשימה הזאת נועדה לחזק את יכולת התלמידים לשאול שאלות , לפתח התבוננות מתמטית בעולם שמסביבם ולקדם היבטים של יצירתיות בחשיבה מתמטית . הצעה לפעילות פתיחה לפני העבודה בפרק עצמו מומלץ להציג לתלמידים כמה בעיות חד - שלביות ובתהליך הפתרון לבקש מהם לציין ( בעל פה ) מה הם הכינויים ( תיאורי הקבוצות ) המתאימים לכל אחד מהמספרים שהם משתמש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית