תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................................................................... 68 א . בעיות מילוליות - חזרה והעמקה ........................................................................ 69 ב . בעיות דו שלביות ..................................................................................................... 71 ג . בעיות רב שלביות .................................................................................................... 80 שוב חישוב - סימני התחלקות .................................................................................... 86 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית