עמודים –168 165 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא בעיות השוואה . הינה האפשרויות המתאימות בסעיף א בפעילות : 1 . 1 ניר צעיר פי 6 מנירה . א . הקיפו את כל האפשרויות המתאימות . נירה בת 8 וניר בן . 48 ניר בן 9 ונירה בת . 54 נירה בת 13 וניר בן . 7  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית