( עמודים 161 - 139 ) בפעילויות 1 ו - 2 התלמידים פותרים תרגילי כפל במאונך , בשיטה המקוצרת . לפני הפעילויות מופיעים החתולים הלל וגזר . כפי שהיה עד כה , הלל מעדיף את האלגוריתם , ולכן הוא זה שמזכיר את השיטה . אפשר להעשיר את שתי הפעילויות האלה בכך שמאפשרים לתלמידים לשער מה יהיו תוצאות התרגילים מהרשימה שבבדיקה בעזרת ספרת היחידות , בעזרת אומדן או בשיטות אחרות . מושית הבלשית עמוד – 141 ראו פירוט בסוף המדריך ( עמודים 94 – 89 ) בפעילויות 6 – 4 אומנם עוסקים בתרגילים במאונך , אך כדי לפתור אותם יש להביא בחשבון שיקולי אומדן וידע בנוגע לחוק הפילוג . לדוגמה בפעילות , 4 כדי שהתוצאה תהיה גדולה מ - 1 , 500 וקטנה מ - , 2 , 000 אפשר להתחיל מפתרון המשוואה . 300 × ____ = 1 , 500 אפשר לקיים דיון עם התלמידים ולשאול אותם מה המספר הגדול ביותר שאפשר להשלים בגורם החד-ספרתי כדי להתאים לתנאי השאלה . ( , 6 כי . 300 × 7 = 2 , 100 ) . 4 השלימו אפשרויות שונות כך שהתוצאות יהיו גדולות מ 1 , 500 וקטנות מ . 2 , 000 פתרו את התרגילים שקיבלתם . בסעיף א בפעילות 6 יש להניח שהתלמידים יתלבטו אם לשבץ את הספרה 9 בספרת המאות של המס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית