בפעילות 17 השיחה בין הילדים נוגעת לסעיף ג , אך אפשר לשאול את השאלה גם בנוגע לסעיפים האחרים . . 17 השלימו מספרים שונים . הינה הפתרונות של פעילות : 18 אתגר . 18 « בכל סעיף השלימו מספרים שלמים שאינם שליליים . אם אין מספר מתאים , סמנו . X פעילות 19 משמשת לתלמידים תרגול של חיבור וחיסור עד 1 , 000 , 000 בעל פה בעזרת הידע שלהם על המבנה העשרוני . . 19 השלימו אפשרויות שונות . בסעיף א יש 9 אפשרויות להשלמה – המחובר השני יכול להיות כל מספר בין 1 ל - . 9 בסעיף ב המחובר השני יכול להיות כל מספר בין 100 ל - , 999 ובסעיף ג המחסר יכול להיות כל מספר בין 10 ל - . 99 אפשר לקיים דיון על הקשר בין המספרים בתרגילים , למשל בסעיף ג , אם התרגיל הראשון הוא , 1 , 000 , 000 – 10 = 999 , 990 מה תהיה התוצאה של התרגיל ? 1 , 000 , 000 - 11 = המטרה היא להראות לתלמידים שאין צורך לפתור כל תרגיל בנפרד , אלא אפשר להסתמך על הקשר שבין התרגילים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית