( עמודים 120 - 110 ) ביחידה הזאת אפשר להציע לתלמידים להשתמש בטבלת המבנה העשרוני המחיקה , המוכרת להם מכיתה ד ומצורפת בסוף הספר . להלן פתרונות אפשריים של פעילות : 6 . 6 בכל סעיף השתמשו במספרים 10 , 000 , 1 , 000 , 100 , 10 , 1 ו 100 , 000 לפי הצורך , כך שיתקבלו שני מספרים לפי המבוקש . פלינדרום הוא מספר שאפשר לקרוא משמאל לימין ומימין לשמאל באותו אופן , למשל : . 25 , 052 , 4 , 224 , 323 אפשר לנהל עם התלמידים דיון על האפשרויות השונות לפתרון ולאפשר להם להציג את השיקולים שלהם בבחירת המספרים . לדוגמה , נימוק אפשרי לסעיף ב , שבו התלמידים מתבקשים לייצג מספר שש - ספרתי שהוא כפולה של : 100 יש להשתמש פעם אחת לפחות במספר , 100 , 000 וכל שאר המספרים צריכים להיות 100 או יותר . אפשר גם לדבר על מספר האפשרויות לפתרון . בסעיף ו אפשר לאתגר את התלמידים ולשאול אותם כמה אפשרויות להשלמה יש . יש 6 אפשרויות : 21 , 112 , 20 , 302 , 12 , 121 , 11 , 311 , 10 , 501 ו - . 30 , 103  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית