( עמודים 109 - 108 ) בפעילות הפתיחה מוצגים לראשונה הדינוזאורים ונתונים מספריים עליהם : המשקל , האורך והגובה של כל דינוזאור . הבעיות העוסקות בדינוזאורים מתפתחות לאורך הפרק . לפני שהתלמידים מתחילים לפתור את הפעילות המובנית ולסרטט את הדיאגרמה , כדאי לשוחח איתם בנוגע לדינוזאורים . תחילה אפשר לשאול שאלות פשוטות הנוגעות לתיאור הממדים שלהם ובהמשך לבקש תיאורים הנסמכים על חישובים , ובעיקר כאלה המעודדים אומדן : השוואה בין משקלים וגדלים , גם השוואה כפלית ( שאלות פי ) וגם השוואה חיבורית ( הפרשים ) . למשל : ליד הטריצרטופס עומדת ילדה . פי כמה בערך הוא גבוה ממנה ? קשר בין מידות . למשל : האם ככל שדינוזאור ארוך יותר כך הוא גם גבוה יותר ? שאלות היפותטיות . למשל : אם מעמידים 100 דיפלודוקוסים בטור , האם האורך של הטור הוא יותר מקילומטר ? בסעיף א התלמידים מתנסים בסימון עמודות בדיאגרמה . לדוגמה , המשקל של טריצרטופס הוא 6 , 350 ק " ג . אחד השיקולים שעליהם להביא בחשבון בבואם לסמן את המשקל הזה בדיאגרמה הוא שהוא קרוב יותר ל - 6 , 000 ק " ג מל - 8 , 000 ק " ג . המשקלים של הדינוזאורים נתונים בקילוגרמים , ובדיאגרמה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית