תוכן העניינים מבוא לפרק ............................................................................................................... 42 פעילות הפתיחה ...................................................................................................... 43 א . המבנה העשרוני ...................................................................................................... 45 ב . חיבור וחיסור ............................................................................................................. 49 ג . כפל וחילוק ................................................................................................................ 56 שוב חישוב - בעיות השוואה ....................................................................................... 64 פעילויות נוספות הקשורות לפרק אפשר למצוא באתר – הילקוט הדיגיטלי . מהדורה דיגיטלית של הפרק מופיעה באתר ספרי לימוד . אביזרים לפרק דפים מחיקים : לוחות מספרים וטבלת המבנה העשרוני - בסוף הספר לתלמיד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית