עמודים –106 103 הפינה שוב חישוב חוזרת בסוף כל פרק וכוללת משימות בנושאים שנלמדו בפרקים קודמים או בשנים קודמות . הפעילויות בנויות כך שהתלמידים יוכלו לעבוד בהן באופן עצמאי . אפשר לפתור את פעילויות שוב חישוב בכל זמן במהלך הלימוד בפרק . בפינה הזאת הפעילויות עוסקות בנושא כפל וחילוק . חשוב לציין שאת כל החישובים שבפינה הזאת יש לעשות בעל פה , בלי להשתמש באלגוריתם המאונך . בפעילות 1 יש לשים לב למספר הספרות במספרים שמשלימים בכל סעיף : בתרגילי הכפל שבסעיף א הגורמים הם מספר חד - ספרתי ומספר תלת - ספרתי , בתרגילי הכפל שבסעיף ב הגורמים הם מספר דו - ספרתי ומספר תלת - ספרתי ובתרגילי החילוק שבסעיף ג המכפלה היא מספר ארבע - ספרתי והגורם הראשון הוא מספר חד - ספרתי . כדאי לדון עם התלמידים באפשרויות שונות להשלמה , ובסעיפים א ו - ג אפשר לשאול כמה אפשרויות כאלה יש . בסעיף א יש 5 אפשרויות שונות : ובסעיף ג יש 4 אפשרויות שונות : בפעילות 2 דרך פתרון אפשרית היא קודם לחשב את מספר הנוסעים ברכבת 492 – נוסעים ( , ( 82 × 6 = 492 ואחר כך למצוא את מספר האוטובוסים הדרושים כדי להסיע את כולם . אפשר לחשב את מספר האוטובוסים בע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית