( עמודים 100 – 97 ) הפעילויות שביחידה הזאת דורשות שימוש בשברים במגוון דרכים ויישום של כל המיומנויות שנלמדו בפרק . כל הפעילויות קשורות לנושא תחרות הטריאתלון . התלמידים עסקו מעט בחישובים הקשורים לטריאתלון ביחידה ה , בפעילות 9 שבעמודים . 85 – 84 בפעילות ההיא הם מצאו את אורכי המסלולים בכל אחד מחלקי התחרות לגילים שונים במטרים ועסקו בשאלות של חלק מכמות בלבד . ביחידה הזאת הטבלה של אורכי המסלולים נתונה , והאורכים של מסלולי הרכיבה והריצה כתובים בקילומטרים . התלמידים נדרשים למצוא את הנתונים המתאימים לכל פעילות ולחשוב אילו חישובים מתאימים לכל שאלה . במרבית הפעילויות יש גם סעיפים הדורשים המרה ממטרים לקילומטרים ולהפך . בפעילויות 1 ו - 2 השאלות דורשות תרגילי חיבור , חיסור וכפל . פעילות 3 עוסקת באומדן ובחישוב של חלק מכמות . פעילות 4 יוצאת דופן מאחר שעוסקים בה בדקות ובשניות ולא במטרים ובקילומטרים . יש לוודא שהתלמידים שמים לב להבדל וזוכרים את הקשר בין דקה לשנייה . הפעילות הזאת דורשת חישובים של חיבור וחיסור מספרים מעורבים , השוואה ומציאת כמות חלקית . בדקו את עצמכם עמודים –102 101 בחלק הזה חוזרים על החומ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית