( עמודים 96 – 95 ) ביחידה הזאת התלמידים מכירים משמעות נוספת לשבר : השבר כמנת חילוק של שני מספרים שלמים . הנושא הזה מופיע כאן בקצרה לצורך התנסות ראשונית , והוא יילמד בהרחבה בכיתה ו . אפשר להדגים את ההבדלים בין המשמעויות השונות של השבר בעזרת השבר 3 4 השבר כחלק משלם 3 4 מהמלבן הגדול צבוע . המכנה של השבר מייצג את מספר החלקים שאליהם השלם מחולק , והמונה מייצג את מספר החלקים הצבועים . השבר כחלק מכמות 3 4 20 הם . 15 במקרה הזה השבר מייצג כמות חלקית מתוך כמות כוללת השונה מ - . 1 השבר כנקודה על ישר המספרים השבר הוא מספר השייך לרצף המספרים . השבר כמנת חילוק  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית