( עמודים 94 – 78 ) היחידה הזאת עוסקת ברובה במציאת הכמות החלקית המתאימה לשבר מסוים כשהכמות הכוללת נתונה . הנושא של מציאת חלק מכמות נלמד בכיתה ד בעזרת מקלות השברים . גם ביחידה הזאת התלמידים נעזרים תחילה בהמחשה באמצעות ציור של עיגולים או מלבנים מחולקים , אבל בהמשך היחידה הם מתנתקים בהדרגה מהצורך בהמחשה ולומדים להיעזר בטבלה ובתרגילים . הטבלה שהתלמידים נעזרים בה מסייעת להם לראות את הקשר בין הכמות הכוללת , הכמות המתאימה לשבר היסודי והכמות המתאימה לשבר שעליו נשאלים . הינה דוגמה לטבלה : בסוף היחידה עוסקים מעט גם בשאלות שבהן הכמות החלקית והשבר המתאים לה נתונים , והתלמידים נדרשים למצוא את הכמות הכוללת . הנושא הזה יילמד בהרחבה בכיתה ו . בפעילויות 3 – 1 התלמידים מתוודעים לעובדה ששבר יכול לייצג גם חלק מכמות ולא רק חלק משלם אחד . הפעילויות עוסקות בנושא באמצעות עוגות מקושטות . בכל פעם יש עוגה אחת , ולכן חלקיה השווים מתאימים לשברים במשמעות של חלק משלם . עם זאת קווי החיתוך של העוגה יוצרים גם חלוקה של מספר הקישוטים לחלקים שווים . בפעילויות האלה התלמידים נעזרים תחילה בציורים כדי למצוא את הכמות החלקית . ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית