להתקדם 5 קפיצות מ - . 5 9 11 אפשר למנות את הקפיצות או לראות שב - 2 קפיצות מגיעים למספר השלם , 6 ולכן ב - 3 קפיצות נוספות מגיעים ל - . 6 3 11 באופן דומה , כדי לפתור את תרגיל החיסור בדיון אפשר לחזור אחורה 3 קפיצות מ - . 6 1 11 בהמשך היחידה ילמדו התלמידים לפתור תרגילים במספרים מעורבים באופן שיטתי ולהמיר מספר שלם לשבר ולהפך לפי הצורך . מטרת הדיון היא לחשוף את התלמידים לדרך נוספת , שיטתית פחות , לפתור תרגילים בעזרת רצף המספרים . בפעילויות 20 – 16 התלמידים עוסקים בחיסור שבר ממספר מעורב , בעיקר במקרים המצריכים המרה ( כלומר מקרים שבהם השבר שמחסרים גדול מהשבר שבמספר המעורב שמחסרים ממנו ) . פעילות 16 משמשת לפתיחת הנושא . הפעילות עוסקת בפיצות שהתלמידים מכירים מתחילת הפרק . ב " פיצה שישיות " כל פיצה מחולקת ל - 6 מנות שוות , ולכן כל מנה היא 1 6 פיצה . לפני שמתחילים בפעילות עצמה , כדאי להציג לתלמידים את ציור הפיצות על הדוכן ולקיים דיון . 2 6 אפשר לשאול את התלמידים שאלות על הציור : כמה פיצות יש על הדוכן ? כמה פיצות יישארו על הדוכן אם מישהו יזמין 1 6 פיצה ? כמה פיצות יישארו על הדוכן אם מישהו יזמין פיצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית