( עמודים 48 – 32 ) ביחידה הזאת התלמידים עוסקים תחילה בשברים השווים למספרים שלמים , ולאחר מכן במספרים מעורבים ובשברים השווים להם . לאורך כל היחידה הם נעזרים בייצוגים שונים של השבר : השבר כנקודה על ישר המספרים והשבר כחלק משלם כשהשלם הוא פיצה עגולה או פס . בשלב הזה של הלימוד התלמידים כבר יודעים שלכל מספר מעורב יש שבר השווה לו , והדגש ביחידה הנוכחית הוא על המעבר משבר למספר מעורב ולהפך . חשוב להסתמך על הבנה ועל משמעות ולא להכתיב לתלמידים שיטות טכניות . הם יפתחו בעצמם שיטות נוחות לחישוב מתוך הבנת המצב , כל תלמיד בקצב שלו . בפעילויות 9 – 1 התלמידים עוסקים במעבר משברים למספרים שלמים . בפעילויות 1 ו - 3 הם נעזרים בייצוג השבר כמנת פיצה . ציורי הפיצות מאפשרים לתלמידים לדמיין כמה מנות פיצה יש בפיצות השלמות . בפעילויות 8 – 4 השבר מיוצג כנקודה על ישר המספרים . לצורך התאמת שברים למספרים שלמים יש לבדוק כמה צעדי גמד צריך כדי להגיע לכל מספר שלם . בפעילות 9 התלמידים מתרגלים מעבר משבר למספר שלם ולהפך , וכל תלמיד יכול לבחור את השיטה הנוחה לו . בעזרת העבודה עם הפיצות ועם ישר המספרים יהיו תלמידים שיגלו שהם י...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית